ПОЗИНГ ПАКЕТИ

Bikini & Wellness Divisions

ON - LINE

159лв.

/месец

Покажи симетрия и правилно позициониране на тялото.

FACE - TO - FACE

199лв.

/месец

Получи личен подход спрямо твоята физика и стил.