POSING PACKAGES

NPC/ IFBB

Bikini Division

PRO - EXPRESS

Terms of use

Suitable for:

  • атлети с всякакво ниво на опит
  • атлети, ограничени физически с времето и локацията
  • атлети, които работят сами и имат нужда от периодична проверка с треньор

Includes:

  • бърза проверка на позинг рутината
  • анализ и корекции на задължителните пози и преходи
  • изграждане и практика върху индивидуалното представяне
  • perfecting the overall stage behavior

You get a personal profile at www.yoanazhilkova.com/en where

  • create your own posing schedule
  • upload your posing practice videos (optional)
  • get feedback, guidances and updates

4 classes

x30 мин.

30 days

Period

Feedback

Online

Web Application

OTHER POSING PACKAGES