POSING PACKAGES

NPC/ IFBB

Bikini Division

POSING FEEDBACK

Terms of use

Suitable for:

  • атлети с всякакво ниво на опит
  • атлети, които работят сами и имат нужда от периодична проверка с треньор
  • атлети, ограничени физически с времето и локацията

Includes:

  • проверка на позинг рутината
  • анализ и корекции на задължителните пози и преходи
  • корекции и насоки върху  индивидуалното представяне
  • perfecting the overall stage behavior

You get a personal profile at www.yoanazhilkova.com/en where

  • създаваш свой собствен график на качване на видеа с позинг практика
  • get feedback, guidances and updates

4 видеа

Period

30 days

Period

Feedback

Online

Web Application

OTHER POSING PACKAGES